วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การไปสมัครเป็นเด็กฝึกงานที่บริษัท N&B

ไปสมัครงานที่บริษัท N&B Pizza crepe ตั้งแต่ 8 มีนาคม 2556 -  31 พฤษภาคม 2556

ตำแหน่งฝ่ายการตลาด

งานส่วนใหญ่จะทำเกี่ยวกับการดูแลเว็บไซร์ อย่างเช่น

- การอัพข่าวสาร
- การปรับแต่งเว็บ(แจ้งแก่โปรแกรมเมแร์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น)
- ดูแลการทำสัญญาโดเมนและโอสติ่ง

-การอัพขอมูลลงใน Facebook (อัพเพื่อให้เกิดความเคลื่นไหว)
-เขียนแผนเสนอโปรโมชั่น Facebook
-การโปรโมท Facebook  เพื่อให้คนรู้จัก N&B Pizza crepe
-ออกแบบรูปภาพที่จะนำลงไปโปรโมนใน Facebook
-ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นลูกค้าแฟรนไชร์ผ่าน Email
-ส่งEmail แจ้งข่าวสารให้ลูกค้าได้รับรู้
-ทำใบเพื่อให้ลูกค้าได้ประเมิล ผลิตภัณฑ์ N&B Pizza crepe
-อัพโหมดรายชื่อแล้วทำใบแสดงรายชื่อลูกค้าที่ได้รับทองคำ


แต่งานที่ได้ทำเพื่อมาก็มีบางส่วนอย่างเช่น

-เช็คสต็อกสินค้า
-เช็คภาษีในฝ่ายบัญชี
-ถ่ายรูปลูกค้าแฟรนไชส์เพื่อมาทำสไลต์
-เป็น MC ในการแสดงความยินดีกับลูกค้าที่ได้รับทองคำ
-เฝ้าคลังสินค้า

*****************************************************************************

ในการทำงานมัอุปสรรคคือ

-คนในหน่วยงั้นต่างๆยังรวมมือกันยังไม่ค่อยดี
-ระบบในบริษัทยังไม่ชัดเจน
-อุปกรณ์ยังไม่ครบบ้างอย่าง
-ไม่มีการสอนงานที่ชัดเจน
วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

ผลการเรียนที่คาดหวัง


ผลการเรียนรุ้ที่คาดหวัง วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ จบภาคเรียนที่2/2555


1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ตอบ สอนในเรื่องการให้เขียนโดยที่ต้องอ้างอิงจากแหล่งที่เราหาข้อมูลและยังสอนให้รู้เรื่องการการขอบคุณแหล่งที่เราได้อ้างอิงนั้นเป็นอารสอนจริยกรรมของนักออกแบบอย่างดี
2.ด้านความรู้
ตอบ อาจารย์ประชิดได้สอนให้เรานั้นทำตัวอักษรที่เป็นของเราเองจากนั้นก็ให้เรานำผลงานตัวอักษรไปเสนอโดยการทำผลิตภัณฑ์นำไปขายในวันงาน Gift on the moon
3.ด้านปัญญา
ตอบ ในการทำงานนั้นเราต้องแก้ปัญฆาเฉพาะด้านได้ทุกเรื่องเพราะการทำงานจะต้องเจอปํญหาที่เราอาจจะไม่ได้คิด
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ตอบ ในกลุ่มตอนแรกนั้นยังทำงานกันอย่างไม่เป็นกลุ่มดีนักแต่พอได้ทำงานกลุ่มไปเรื่อยๆแล้วทำงานกันเป็นทีมมากขึ้น
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอบ ในการเรียนนั้นเราได้ใชเครื่องมือคอมพิวเตอรืในการพิมเพื่อออกแบบตัวอัการเราต้องวิเคราะห์คำสั่งที่อาจารยืนั้นจะให้ทำงานแบบใด6.ด้านทักษะวิชาชีพ
ตอบ ในการเรียนเราสามารถนำไปใช้ในวิชาชีพได้คือ การออกแบบตัวอักษรเพื่อไปใช้กับงานออกแบบของตัวเองได้
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
ตอบ
หลังฐานตัวอักษรไปทำเป็นผลิตภัณฑ์คือลิงค์
http://www.facebook.com/Giftonthemoongroup1artd2304101
หลังฐานการทำตัวอักษรไฑ์คือลิงค์
http://www.fontspace.com/crupantagarn
โดยนางสาวพันธกานต์ ตั้งวศินธรรม 5411302010 กลุ่มเรียน 101
ที่อยู่เว็บ http://artd2304pantagarntangwasintam.blogspot.com/
http://issuu.com/pantagarn/docs/pantagarntangwasintam/3
ลิงค์ดาวโหลด font ลายมือ ค้นหาโดยพิมพ์ Tag : CRU,Pantagatn
http://www.fontspace.com/crupantagarn/cru-pantgarn-written
http://www.fontspace.com/crupantagarn/cru-pantagarn

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันงาน Gift on the moon 12/2/2556


ภาพที่ แสดงถึงการจัดร้านวันที่ 2 
ที่มานางสาว พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม


            
              วันที่ 12/2/2556 งาน Gift on the moon  วันที่ 2 ทางร้านได้ทำแก้วตัวอย่างมากมากขึ้นดพื่อนให้ลูกค้าได้รุ้ว่ามีหลายแบบไม่ใช่แค่ลายการ์ตูนภาพที่ แสดงต้นแบบงานลูกค้า
ที่มานางสาว พันธกานต์ ตั้งวศินธรรมภาพที่ แสดงต้นแบบงานลูกค้า
ที่มานางสาว พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม

             ทำโดยโปนแกรมใน iphon - Imadeface แต่สามารถที่จะเป็นรูปตัวเองใส่กรอบก็ได้หรือจะเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวก้ได้ แล้วแต่ลูกค้าจะเลือก


ภาพที่ แสดงถึงการจัดร้านวันที่ 2 
ที่มานางสาว พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม
              ในงานเราจะทำการจัดว่างบอร์ดว่าสินค้าที่ทำมานี้มีอุปกรณ์และขั้นตอนการทำอย่างไร ลูกค้าส่วนใหญ่จะทำการติดต่อสั่งทำแก้วของทางร้านได้โดยผ่านทาง Facebook


ขั้นตอนการทำ fonthandwritten จากโปรแกรม fontcreator

เอกสารที่แสดงถึงหลักฐานที่ทำ fonthandwritten


วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาฟอนต์ AAA-Watin-new เพิ่มเติม
2. เพื่อออกแบบสร้างสรรค์ฟ้อนต์ใหม่ ด้วยลายมือของตนเอง
3. เพื่อสร้างทักษะในการออกแบบและดัดแปลงฟ้อนต์ให้สวยงาม
4. นำฟ้อนต์ที่เสร็จสมบูรณ์ไปใช้ในการเรียงพิมพ์ตัวอักษรได้จริง
6. เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างฟ้อนต์อย่างละเอียด และสามารถทำได้จริง

กระบวนการทำงาน
Goal ( เป้าหมาย )
พัฒนาอักษรชุด AAA-Watin-new ต่อจากเดิมโดยทำให้เป็นฟอนต์ลายมือของตนเอง
Tools ( เครื่องมือหลัก )
- เทมเพลตเส้น Grid สำหรับเขียนฟอนต์ลายมือ
- ปากกาหมึกดำ
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องกราดภาพ
- โปรแกรม High-Logic FontCreator
- โปรแกรม Adobe Photoshop

Do Did Done

      Do : มีขั้นตอนและหลักฐานแสดง
ขั้นตอนการออกแบบฟอนต์ลายมือ ทั้งภาษาไทย - อังกฤษ และทำด้วยโปรแกรม High-Logic FontCreator

ขั้นตอนที่ 1. ดาวน์โหลดเทมเพลตที่เป็น Grid สำหรับเขียนฟ้อนต์ลายมือ ปริ๊น และเขียนตัวอักษรลในตาราง

ขั้นตอนที่ 2 สแกนภาพที่เขียนลงในคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 3 เปิดไฟล์สแกนในโปรแกรม Photoshop เลือกเครื่องมือ Crop Tool เพื่อครอบตัดตัวอักษรที่ต้องการ ไปที่ Select > Color Range เลือกพื้นที่สีขาวกด OK แล้วกด Ctrl + Shift + I แล้วกด Ctrl + x เพื่อตัดโครงสร้างตัวอักษรออกมา

ขั้นตอนที่ 4 นำไปวางในโปรแกรม FontCreator ที่เลือกเปิดไฟล์ที่เราต้องการจะแก้ไขไว้ซึ่งก็คือฟอนต์ AAA-Watin-new แล้วดัดแปลง ย่อ-ขยายให้ตัวอักษรได้ตามขนาด และรูปแบบที่ต้องการ ทำจนครบทุกตัวอักษรตามตารางรหัสรูปอักขระมาตรฐานยูนิโค้ดประจำตัวอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษขั้น

ตอนที่ 5 เมื่อทำจนครบทุกตัวอักษรแล้ว ก็ตรวจเช็คช่องว่าง ระยะห่างของตัวอักษรโดยการกดปุ่ม F5 แล้วทดลองพิมพ์ข้อความต่างๆลงไป
ขั้นตอนที่ 6. เมื่อได้ฟอนต์ที่สวยงามแล้ว ก็เปลี่ยนชื่อ และปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆโดยคงข้อมูลเดิมของผู้ถือลิขสิทธิ์ไว้ โดยไปที่ Format > Naming แล้วแก้ไขข้อมูลต่างๆโดยเพิ่มชื่อเราข้าไป ทั้งเพลตฟอร์มแบบ Windows Uincode Unicode BMP (UCS-2) และ Macintosh Roman

Did : ผลที่ได้รับ
จะได้ฟอนต์ลายมือภาษาไทยและภาษาอังกฤษของเราเอง
Done : นำไปทดสอบ และใช้ประโยชน์ การนำมาติดตั้งไดรฟ์ C > WINDOWS > Fonts เพื่อใช้เป็นแบบพิมพ์ในรายงานของวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ในโปรแกรมสร้างเอกสารต่างๆ
วันงาน Gift on the moon 11/2/2556

ภาพแสดงการจัดร้านวันแรกของงาน Gift on the moon 
ที่มาโดย นางสาว พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม

               ในวันที่ 11/2/2556 เราได้ทำการจัดร้านให้ดูผลงานที่เราได้จัดทำกันขึ้นการจักร้านมีป้ายด้านหลังซึ่งบอกถึงลายละเอียดของร้านว่ารับพิมพ์ลายลงแก้วและเครส สินค้าหลักคือแก้วพิมพ์ลายที่เราสามารถเลือกลายได้ตามใจชอบ และเครสโทรศัพท์ Iphon

ภาพแสดงการจัดร้านวันแรกของงาน Gift on the moon 
ที่มาโดย นางสาว พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม


               แก้วน้ำในวันแรกนั้นมีลูกค้าสั่งสินค้าจากร้านเราไป 3 ท่าน ส่วนใหญสั่งทำลายหน้าการ์ตูนล้อเลียนที่มำจากโปรแกรมใน Iphon  แล้วใส่ font ของพวกเราลงไปในงานพิมพืลายแก้วนี้ด้วย


ภาพแสดงการจัดร้านวันแรกของงาน Gift on the moon 
ที่มาโดย นางสาว พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม

           

ในงานเราจะทำการจัดว่างบอร์ดว่าสินค้าที่ทำมานี้มีอุปกรณ์และขั้นตอนการทำอย่างไร ลูกค้าส่วนใหญ่จะทำการติดต่อสั่งทำแก้วของทางร้านได้โดยผ่านทาง Facebook