วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การไปสมัครเป็นเด็กฝึกงานที่บริษัท N&B

ไปสมัครงานที่บริษัท N&B Pizza crepe ตั้งแต่ 8 มีนาคม 2556 -  31 พฤษภาคม 2556

ตำแหน่งฝ่ายการตลาด

งานส่วนใหญ่จะทำเกี่ยวกับการดูแลเว็บไซร์ อย่างเช่น

- การอัพข่าวสาร
- การปรับแต่งเว็บ(แจ้งแก่โปรแกรมเมแร์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น)
- ดูแลการทำสัญญาโดเมนและโอสติ่ง

-การอัพขอมูลลงใน Facebook (อัพเพื่อให้เกิดความเคลื่นไหว)
-เขียนแผนเสนอโปรโมชั่น Facebook
-การโปรโมท Facebook  เพื่อให้คนรู้จัก N&B Pizza crepe
-ออกแบบรูปภาพที่จะนำลงไปโปรโมนใน Facebook
-ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นลูกค้าแฟรนไชร์ผ่าน Email
-ส่งEmail แจ้งข่าวสารให้ลูกค้าได้รับรู้
-ทำใบเพื่อให้ลูกค้าได้ประเมิล ผลิตภัณฑ์ N&B Pizza crepe
-อัพโหมดรายชื่อแล้วทำใบแสดงรายชื่อลูกค้าที่ได้รับทองคำ


แต่งานที่ได้ทำเพื่อมาก็มีบางส่วนอย่างเช่น

-เช็คสต็อกสินค้า
-เช็คภาษีในฝ่ายบัญชี
-ถ่ายรูปลูกค้าแฟรนไชส์เพื่อมาทำสไลต์
-เป็น MC ในการแสดงความยินดีกับลูกค้าที่ได้รับทองคำ
-เฝ้าคลังสินค้า

*****************************************************************************

ในการทำงานมัอุปสรรคคือ

-คนในหน่วยงั้นต่างๆยังรวมมือกันยังไม่ค่อยดี
-ระบบในบริษัทยังไม่ชัดเจน
-อุปกรณ์ยังไม่ครบบ้างอย่าง
-ไม่มีการสอนงานที่ชัดเจน
วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

ผลการเรียนที่คาดหวัง


ผลการเรียนรุ้ที่คาดหวัง วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ จบภาคเรียนที่2/2555


1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ตอบ สอนในเรื่องการให้เขียนโดยที่ต้องอ้างอิงจากแหล่งที่เราหาข้อมูลและยังสอนให้รู้เรื่องการการขอบคุณแหล่งที่เราได้อ้างอิงนั้นเป็นอารสอนจริยกรรมของนักออกแบบอย่างดี
2.ด้านความรู้
ตอบ อาจารย์ประชิดได้สอนให้เรานั้นทำตัวอักษรที่เป็นของเราเองจากนั้นก็ให้เรานำผลงานตัวอักษรไปเสนอโดยการทำผลิตภัณฑ์นำไปขายในวันงาน Gift on the moon
3.ด้านปัญญา
ตอบ ในการทำงานนั้นเราต้องแก้ปัญฆาเฉพาะด้านได้ทุกเรื่องเพราะการทำงานจะต้องเจอปํญหาที่เราอาจจะไม่ได้คิด
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ตอบ ในกลุ่มตอนแรกนั้นยังทำงานกันอย่างไม่เป็นกลุ่มดีนักแต่พอได้ทำงานกลุ่มไปเรื่อยๆแล้วทำงานกันเป็นทีมมากขึ้น
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอบ ในการเรียนนั้นเราได้ใชเครื่องมือคอมพิวเตอรืในการพิมเพื่อออกแบบตัวอัการเราต้องวิเคราะห์คำสั่งที่อาจารยืนั้นจะให้ทำงานแบบใด6.ด้านทักษะวิชาชีพ
ตอบ ในการเรียนเราสามารถนำไปใช้ในวิชาชีพได้คือ การออกแบบตัวอักษรเพื่อไปใช้กับงานออกแบบของตัวเองได้
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
ตอบ
หลังฐานตัวอักษรไปทำเป็นผลิตภัณฑ์คือลิงค์
http://www.facebook.com/Giftonthemoongroup1artd2304101
หลังฐานการทำตัวอักษรไฑ์คือลิงค์
http://www.fontspace.com/crupantagarn
โดยนางสาวพันธกานต์ ตั้งวศินธรรม 5411302010 กลุ่มเรียน 101
ที่อยู่เว็บ http://artd2304pantagarntangwasintam.blogspot.com/
http://issuu.com/pantagarn/docs/pantagarntangwasintam/3
ลิงค์ดาวโหลด font ลายมือ ค้นหาโดยพิมพ์ Tag : CRU,Pantagatn
http://www.fontspace.com/crupantagarn/cru-pantgarn-written
http://www.fontspace.com/crupantagarn/cru-pantagarn

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันงาน Gift on the moon 12/2/2556


ภาพที่ แสดงถึงการจัดร้านวันที่ 2 
ที่มานางสาว พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม


            
              วันที่ 12/2/2556 งาน Gift on the moon  วันที่ 2 ทางร้านได้ทำแก้วตัวอย่างมากมากขึ้นดพื่อนให้ลูกค้าได้รุ้ว่ามีหลายแบบไม่ใช่แค่ลายการ์ตูนภาพที่ แสดงต้นแบบงานลูกค้า
ที่มานางสาว พันธกานต์ ตั้งวศินธรรมภาพที่ แสดงต้นแบบงานลูกค้า
ที่มานางสาว พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม

             ทำโดยโปนแกรมใน iphon - Imadeface แต่สามารถที่จะเป็นรูปตัวเองใส่กรอบก็ได้หรือจะเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวก้ได้ แล้วแต่ลูกค้าจะเลือก


ภาพที่ แสดงถึงการจัดร้านวันที่ 2 
ที่มานางสาว พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม
              ในงานเราจะทำการจัดว่างบอร์ดว่าสินค้าที่ทำมานี้มีอุปกรณ์และขั้นตอนการทำอย่างไร ลูกค้าส่วนใหญ่จะทำการติดต่อสั่งทำแก้วของทางร้านได้โดยผ่านทาง Facebook


ขั้นตอนการทำ fonthandwritten จากโปรแกรม fontcreator

เอกสารที่แสดงถึงหลักฐานที่ทำ fonthandwritten


วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาฟอนต์ AAA-Watin-new เพิ่มเติม
2. เพื่อออกแบบสร้างสรรค์ฟ้อนต์ใหม่ ด้วยลายมือของตนเอง
3. เพื่อสร้างทักษะในการออกแบบและดัดแปลงฟ้อนต์ให้สวยงาม
4. นำฟ้อนต์ที่เสร็จสมบูรณ์ไปใช้ในการเรียงพิมพ์ตัวอักษรได้จริง
6. เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างฟ้อนต์อย่างละเอียด และสามารถทำได้จริง

กระบวนการทำงาน
Goal ( เป้าหมาย )
พัฒนาอักษรชุด AAA-Watin-new ต่อจากเดิมโดยทำให้เป็นฟอนต์ลายมือของตนเอง
Tools ( เครื่องมือหลัก )
- เทมเพลตเส้น Grid สำหรับเขียนฟอนต์ลายมือ
- ปากกาหมึกดำ
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องกราดภาพ
- โปรแกรม High-Logic FontCreator
- โปรแกรม Adobe Photoshop

Do Did Done

      Do : มีขั้นตอนและหลักฐานแสดง
ขั้นตอนการออกแบบฟอนต์ลายมือ ทั้งภาษาไทย - อังกฤษ และทำด้วยโปรแกรม High-Logic FontCreator

ขั้นตอนที่ 1. ดาวน์โหลดเทมเพลตที่เป็น Grid สำหรับเขียนฟ้อนต์ลายมือ ปริ๊น และเขียนตัวอักษรลในตาราง

ขั้นตอนที่ 2 สแกนภาพที่เขียนลงในคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 3 เปิดไฟล์สแกนในโปรแกรม Photoshop เลือกเครื่องมือ Crop Tool เพื่อครอบตัดตัวอักษรที่ต้องการ ไปที่ Select > Color Range เลือกพื้นที่สีขาวกด OK แล้วกด Ctrl + Shift + I แล้วกด Ctrl + x เพื่อตัดโครงสร้างตัวอักษรออกมา

ขั้นตอนที่ 4 นำไปวางในโปรแกรม FontCreator ที่เลือกเปิดไฟล์ที่เราต้องการจะแก้ไขไว้ซึ่งก็คือฟอนต์ AAA-Watin-new แล้วดัดแปลง ย่อ-ขยายให้ตัวอักษรได้ตามขนาด และรูปแบบที่ต้องการ ทำจนครบทุกตัวอักษรตามตารางรหัสรูปอักขระมาตรฐานยูนิโค้ดประจำตัวอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษขั้น

ตอนที่ 5 เมื่อทำจนครบทุกตัวอักษรแล้ว ก็ตรวจเช็คช่องว่าง ระยะห่างของตัวอักษรโดยการกดปุ่ม F5 แล้วทดลองพิมพ์ข้อความต่างๆลงไป
ขั้นตอนที่ 6. เมื่อได้ฟอนต์ที่สวยงามแล้ว ก็เปลี่ยนชื่อ และปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆโดยคงข้อมูลเดิมของผู้ถือลิขสิทธิ์ไว้ โดยไปที่ Format > Naming แล้วแก้ไขข้อมูลต่างๆโดยเพิ่มชื่อเราข้าไป ทั้งเพลตฟอร์มแบบ Windows Uincode Unicode BMP (UCS-2) และ Macintosh Roman

Did : ผลที่ได้รับ
จะได้ฟอนต์ลายมือภาษาไทยและภาษาอังกฤษของเราเอง
Done : นำไปทดสอบ และใช้ประโยชน์ การนำมาติดตั้งไดรฟ์ C > WINDOWS > Fonts เพื่อใช้เป็นแบบพิมพ์ในรายงานของวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ในโปรแกรมสร้างเอกสารต่างๆ
วันงาน Gift on the moon 11/2/2556

ภาพแสดงการจัดร้านวันแรกของงาน Gift on the moon 
ที่มาโดย นางสาว พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม

               ในวันที่ 11/2/2556 เราได้ทำการจัดร้านให้ดูผลงานที่เราได้จัดทำกันขึ้นการจักร้านมีป้ายด้านหลังซึ่งบอกถึงลายละเอียดของร้านว่ารับพิมพ์ลายลงแก้วและเครส สินค้าหลักคือแก้วพิมพ์ลายที่เราสามารถเลือกลายได้ตามใจชอบ และเครสโทรศัพท์ Iphon

ภาพแสดงการจัดร้านวันแรกของงาน Gift on the moon 
ที่มาโดย นางสาว พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม


               แก้วน้ำในวันแรกนั้นมีลูกค้าสั่งสินค้าจากร้านเราไป 3 ท่าน ส่วนใหญสั่งทำลายหน้าการ์ตูนล้อเลียนที่มำจากโปรแกรมใน Iphon  แล้วใส่ font ของพวกเราลงไปในงานพิมพืลายแก้วนี้ด้วย


ภาพแสดงการจัดร้านวันแรกของงาน Gift on the moon 
ที่มาโดย นางสาว พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม

           

ในงานเราจะทำการจัดว่างบอร์ดว่าสินค้าที่ทำมานี้มีอุปกรณ์และขั้นตอนการทำอย่างไร ลูกค้าส่วนใหญ่จะทำการติดต่อสั่งทำแก้วของทางร้านได้โดยผ่านทาง Facebook วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วิธีการทำ fontcreator


วิธีการทำ Font ลายมือแบบง่ายๆ

คือตอนแรกเราต้องเริ่มเขียนตัวอักษรจากในกระดาษก่อน

ตารางนี้ทำโดย อาจารย์ประชิด


จากนั้นก็สแกนเข้าในคอม
จากนั้นก้ทำการดัดให้มันสวยขึ้นหรือดีขึ้น


โดนตัดแต่งจุดที่ขาวๆเล็กจากในรูป


อย่าลืมปรับ Rightbearing ด้วยน้าไม่ให้ตัวอักษรมันห่างเกิน


Rightbearingคือเส้นด้านหลังสีแดงๆง่าดุในรูปข้างล้างก็ได้

ทำแล้วก็ลอง เช็คโดยการพิมดูว่าเป็นยังไง

ถ้าดีแล้วก็ไปปรับแต่งตัวอื่น

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วิธีการทำQRcode


การทำงานกลุ่ม Gift on the moon
ในการทำงานนั้นเราต้องสร้าง page กลุ่มของเราเพื่อนำเสนอผลงานซึ่งกลุ่มของเรานั้นคือ miracle
ในการนำเสนอนั้นเราต้องสร้าง page กลุ่มและQRcode ของกลุ่ม เราสามารถทำ QR code
โดยดาวโหลดแอปจาก chome wed store


ภาพที่ 1 แสดงถึงวิธีการทำ  QR code
ที่มา นางสาวพันธกานต์ ตั้งวศินธรรม

หลังจากดาวโหลดแล้วเราก็เข้าโปรแกรมการทำQRcodeแล้วเราก็เอา ลายละเอียดที่ต้องการลงไปใส่ในช่องข้อมูลโดยการใส่ข้อมูลจะมีให้เลือกหลายแบบแล้วแต่เราจะเลือกทำ จากนั้นก็กดตกลงแล้วจะขึ้นQRcodeของเราที่เราใส่ลายละเอียดไว้ เราสามารถ save QRcode เป็นไฟร์รูปภาพได้และสามารถเลือกขนาดได้ด้วย

ภาพที่ 2 ภาพ QRcode ของกลุ่ม  miracle
ที่มาพันธกานต์ ตั้งวศินธรรม