วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การไปสมัครเป็นเด็กฝึกงานที่บริษัท N&B

ไปสมัครงานที่บริษัท N&B Pizza crepe ตั้งแต่ 8 มีนาคม 2556 -  31 พฤษภาคม 2556

ตำแหน่งฝ่ายการตลาด

งานส่วนใหญ่จะทำเกี่ยวกับการดูแลเว็บไซร์ อย่างเช่น

- การอัพข่าวสาร
- การปรับแต่งเว็บ(แจ้งแก่โปรแกรมเมแร์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น)
- ดูแลการทำสัญญาโดเมนและโอสติ่ง

-การอัพขอมูลลงใน Facebook (อัพเพื่อให้เกิดความเคลื่นไหว)
-เขียนแผนเสนอโปรโมชั่น Facebook
-การโปรโมท Facebook  เพื่อให้คนรู้จัก N&B Pizza crepe
-ออกแบบรูปภาพที่จะนำลงไปโปรโมนใน Facebook
-ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นลูกค้าแฟรนไชร์ผ่าน Email
-ส่งEmail แจ้งข่าวสารให้ลูกค้าได้รับรู้
-ทำใบเพื่อให้ลูกค้าได้ประเมิล ผลิตภัณฑ์ N&B Pizza crepe
-อัพโหมดรายชื่อแล้วทำใบแสดงรายชื่อลูกค้าที่ได้รับทองคำ


แต่งานที่ได้ทำเพื่อมาก็มีบางส่วนอย่างเช่น

-เช็คสต็อกสินค้า
-เช็คภาษีในฝ่ายบัญชี
-ถ่ายรูปลูกค้าแฟรนไชส์เพื่อมาทำสไลต์
-เป็น MC ในการแสดงความยินดีกับลูกค้าที่ได้รับทองคำ
-เฝ้าคลังสินค้า

*****************************************************************************

ในการทำงานมัอุปสรรคคือ

-คนในหน่วยงั้นต่างๆยังรวมมือกันยังไม่ค่อยดี
-ระบบในบริษัทยังไม่ชัดเจน
-อุปกรณ์ยังไม่ครบบ้างอย่าง
-ไม่มีการสอนงานที่ชัดเจน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น